ATENCIÓ PSICOLÒGICA GRATUÏTA

PROPERA SESSIÓ GRATUÏTA:  17 Setembre 2016, 14'30h.

Característiques:

  -Un dissabte al mes.

-Entrevistes individuals breus de 15 a 30 minuts de durada, en funció del nombre de assistents.

-Centrat en l'assessorament familiar per divorci i SAP. Només a progenitors (no menors).

 

Condicions:

  -El cost de la visita és de 0€.

-La visita no implica ni obliga a realitzar més visites per part del usuari.

-Un mateix usuari pot acudir a les visites gratuïtes que desitgi.

-El terapeuta no té la pretenció de realitzar derivacions a terapia individual o específica, la seva intervenció s'ajustará únicament a la visita en qüestió.

 

LES DATES DE CADA SESSIÓ S'ANIRAN ANUNCIANT PRÈVIAMENT AL WEB. 

 

Més informació: info@arantxa-coca.com