ORIENTACIÓ FAMILIAR I PSICOTERÀPIA DE PARELLA

La terapeuta Arantxa Coca assessorant una parella.
La terapeuta Arantxa Coca assessorant una parella.

ASSESSORAMENT I RECOLZAMENT EN PROCESSOS DE SEPARACIÓ I DE FORMACIÓ DE NOVES PARELLES AMB/SENSE FILLS:

Aquesta és una àrea d'atenció per aquelles persones que inicien un projecte de vida conjunt i necessiten assessorament sobre com resoldre situacions o conflictes amb les famílies d'origen i amb els fills que aporta cada un d'ells de relacions anteriors. De vegades una única sessió és suficient per donar resposta als dubtes de la parella; altres vegades és necessari realitzar un seguiment dels avenços i canvis indicats. Aquestes sessions tenen una durarda de 1 hora i mitja, i en cas de fer un seguiment, aquest es realitza cada quinze dies o bé un cop al mes.

RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES DE PARELLA:

L'enfocament utilitzat per donar resposta als problemes de parella pretén ser breu en el temps i pràctic en la seva aplicació. La parella és analitzada en les seves dues vessants: individual (anàlisi de cada membre de la parella) i grupal (el resultat de la unió de dues personalitats diferents). Es fa un breu repàs de la història de la parella per aturar-se en la descripció del dia a dia d'aquesta i descubrir quines necessitats individuals i grupals no s'estan cobrint i, conseqüentment, quins canvis d'actituts i d'hàbits han de portar-se a terme per cada un d'ells per separat i conjuntament. Les sessions tenen una durada d'una hora i mitja i durant el primer mes són setmanals per passar a ser quinzenals durant el següent mes i acabar amb una sessió al mes (durant dos mesos) de seguiment. La finalitat és focalitzar la teràpia cap a objectius i problemes concrets i consensuats, de manera que la parella pugui reconduir la seva convivència de forma autònoma (sense el terapeuta) en l'espai de tres mesos aproximadament.