ÀREA D'AVALUACIÓ

informes evaluación

REALITZACIÓ D'INFORMES D'AVALUACIÓ FAMILIAR I DEL MENOR I D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC:

Les avaluacions i informes que portem a terme en aquest despatx corresponen únicament a dos grans temàtiques:

  • La síndrome d'alienació parental.
  • Canvis de mesures en el règim de visites i custòdia compartida.

Per ambdues temàtiques existeixen dos tipus d'informes segons la situació familiar: l'informe dictamen i l'informe diagnòstic

OPCIÓ A: INFORME DICTAMEN.

Aquest informe resulta d'una avaluació en la que no s'ha explorat als menors (els fills) degut a diferents motius: o perquè són molt petits (menors de 5 anys d'edat), o perquè han estat visitats per professionals de la psicologia recentment i volem evitar una sobre-exploració del nen, o bé perquè el progenitor que sol·licita la realització de l'informe no té contacte o accés als seus fills i no pot portar-los al despatx.

Al no haver explorat al menor, l'informe no té caràcter diagnòstic. Aquesta consideració ha de tenir-se molt en compte. La seva finalitat és alertar sobre factors que s'observen preocupants o amenaçadors per a la salut del nen en l'entorn familiar, realitzar hipòtesis o suposicions diagnòstiques i assessorar sobre canvis o propostes que haurien de considerar-se en el cas que altres avaluacions o opinions professionals apuntessin cap a la mateixa hipòtesis diagnòstica.

La metodologia que s'utilitza en aquest tipus d'informe és, bàsicament, l'estudi documental i la coordinació amb altres professionals implicats en el cas: professionals sanitaris, educadors i juristes.

OPCION B: INFORME DIAGNÒSTIC.

Per realitzar aquest informe és necessari haver explorat psicològicament al menor, generalment amb dues o tres visites al despatx. Es conclou un diagnòstic diferencial i es detallen un a un tots els símptomes observats i que el defineixen. En les orientacions s'ofereixen pautes detallades sobre els factors que produiran un canvi i conseqüent millora en la salut del nen.

REQUISITS PARA A LA REALITZACIÓ D'UN INFORME PSICOLÒGIC:

Un informe psicològic, per a ser fiable i tenir credibilitat, ha de tenir validesa interna i externa. La validesa interna la confereix el contingut, que ha d'ajustar-se als recursos que s'han utilitzat en l'avaluació, i, per tant, segons el tipus d'informe que hem explicat més amunt.

La validesa externa la confereix la metodologia utilitzada, tant la seva adequació al tipus d'informe com la seva claredat ètica. En aquest sentit, hi ha certs requisits que s'han de tenir en compte en aquest despatx a l'hora de decidir si portem a terme una avaluació psicològica d'un menor o d'una realitat familiar:

  • Encara que la sol·licitud d'una avaluació i posterior informe, sigui del tipus que sigui, la realitzi un dels progenitors ( i per tant sigui un informe dels anomenats "de part"), aquest despatx voldrà posar-se amb l'altre progenitor per invitar-lo a que sigui partícip de l'avaluació o, en tot cas, donar-li el dret a expressar els seus punts de vista sobre la situació (independentment de que declini fer-ho o això sospitem). Informar a l'altre progenitor de l'exploració dels fills serà un requisit indispensable per portar a terme els informes de tipus diagnòstic.
  • Els progenitors que participin en l'avaluació realitzaran com a mínim dos tests psicològics cada un per conèixer els trets de la seva personalitat i estil de criança.
  • En un principi, no podrà realitzar-se cap informe en cas de què existeixin causes penals pendents (i anteriors a la sol·licitud de l'avaluació) que involucrin als fills: mesura d'ordre d'allunyament dels fills o bé denúncia de maltractament al menor amb o sense suspensió cautelar del règim de visites. Particularment s'estudiarà cada cas en concret per valorar l'adequació i compatibilitat d'un informe amb la seva situació penal.