DR. DOMÈNEC LUENGO

Llicenciat en psicología clínica
Especialitzat en trastorns d'ansietat

Fundador i conseller del centre

DOMÈNEC LUENGO DESVETLLA ELS SECRETS DE L'ANSIETAT

TRAJECTÒRIA

És llicenciat en Psicologia, Especialitat de Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona. Així mateix, Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.

És especialista en trastorns d'ansiedad, pànic i fòbies.

Ha sigut formador de psicòlegs en Tècniques de Psicoteràpia de l'Ansiedad en els Cursos de Formació Oficial del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i actualment és assesor especialista i trainer de terapeutes.

És autor de varis llibres sobre el tractament de l'ansietat i sobre el síndrome d'alienació parental.

És col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació i en premsa especialitzada sobre temes de psicologia i ansietat.

ANSIETAT, FÒBIES I PÀNIC EN ADULTS

Els trastorns d'ansietat són reaccions emocionals desajustades i equivocades, derivades d'un procès d'aprenetatge llarg, constant, inconscient i, sobretot, inmadur. Parlem de trastorn quan, per la seva persevarància i intensitat, l'ansietat es troba determinant una manera de reaccionar, pensar, sentir i comportar-se que s'escapa a l'autocontrol i, per tant, a la possibilitat de desenvolupar una vida lliure, sana i responsable. Amb l'ansietat alterada la persona es converteix en esclava de les seves pròpies reaccions, sobre les que no té (o molt poca) capacitat d'intervenció, sembla com si alguna cosa interna estigués regulant la pròpia vida, alguna cosa de la que se'n desconeix l'origen i, sobretot, la forma de canalització.

La ment conscient queda sorpresa, perplexa, desanimada, indefensa i desamparada davant el que, des del interior, surgeix de forma acausal, atemporal i fora de tota programació. Unes vegades de manera aguda (crisis de pànic o d'angoixa), altres de forma més o menys constant (ansietat generalitzada) o també localitzada sobre un objecte (fòbies), l'ansietat emergeix amb intensitat variable i, en molts casos progressivament, va minant el món lliure de la persona fent d'ella finalment algú que continuament es defensa de les seves pròpies reaccions emocionals, veient-se així limitada la seva lliure interacció amb el món.

Però l'ansietat és de fet una de les emocions bàsiques, com ho és també la tristesa i l'alegria, la ira, la vergonya, la sorpresa, la por, etc., per tant d'origen genètic i propi de l'espècie humana: tots tenim ansietat de la mateixa manera en què, per exemple, ens entristim, ens alegrem o estem agressius: no obstant això, és quan tal emoció cristal·litza en l'interior de la persona i configura per defecte la seva manera bàsica de ser, quan parlem de transtorn i, per tant, de la necessitat de neutralitzar-lo.

Amb l'ansietat ens protegim dels perills vitals, aquesta és la seva funció biològica bàsica. Té ansietat algú que s'hagi d'operar, que hagi sofert la pèrdua d'algun familiar, que hagi tingut algun accident, que hagi vist alterada la seva situació vital, etc., de la mateixa manera que té ansietat la rata davant del gat, la zebra davant el lleó o l'ovella davant del llop. Com es veu l'ansietat és connatural a veure's en perill vital, com si d'una relació depredador-depredat es tractés. L'eficàcia ha de ser màxima. El desplegament psicosomàtic no és més que la manera de posar-nos en estricta i rigurosa vigilància, la manera que tenim de controlar al màxim el que succeeixi i de disposar amb agilitat extrema els mecanísmes de protecció.

CARACTERÍSTIQUES DEL TRASTORN ANSIÓS

Tanmateix, tot el que s'ha descrit no és el que succeeix en el nostre dia a dia. Tenir ansietat en la nostra societat és habitualment una espècie de tir emocional en el buit, sense cap causa, sense depredador ni circumstància objectivament atrapant o atentatòria. Viure ansiosament és percebre irracional i inconscientment que la nostra vida està en risc, és a dir, caminar continuament defensant-se de qualsevol circumstància, normalment neutra però percebuda con atentatòria. Així, l'espera en una cua, l'aglomeració en un carrer o un restaurant, el fet d'allunyar-se de llocs coneguts (per exemple, viatges), la soledat, les autopistes, interpretar sense indicis que el propi cos està fallant (o està malalt), trens, avions, altures, etc., són fets habituals que poden prendre per a la persona ansiosa un paper simbòlic tan potent que es transformen ràpidament de llocs neutres o, pitjor, incòmodes, en veritables llocs d'atrapament.

L'ansietat, com a transtort, l'entenem com un procès instaurat en la persona derivat d'accions de l'entorn esdevingudes durant l'infància que suposen una espècie de condicionament del sistema límbic cerebral. La inmaduresa pròpia d'una ment en creixement es troba incapacitada per decodificar, comprendre i molt menys canalitzar el què en l'entorn familiar està succeint i que és observat com una situació de por adaptatiu. Sense negar la quasi segura existència de persones proclius geneticament al tir ansiós, és ben cert que és l'aparició de moments difícils, etapes dures o èpoques de indefensió els generadors inicials bàsics d'entendre la vida com una font de problemes, temors o perills constants dels que un (ja adult) s'ha de defendre.

ALGUNES DADES SOBRE LA PSICOTERÀPIA DE L'ANSIETAT QUE DESENVOLUPEM

Essent doncs, alguna cosa apresa, la psicoteràpia més eficaç pel control de l'ansietat com a transtorn ha de ser aquella que permeti reaprendre emocionalment el que ara ha quedat alterat, en aquest sentit, on anteriorment hi havia agitació ara hauria d'existir serenitat, on existia una forma subjectivitzada de veure les coses, ara ha de regir l'objectivitat i el realisme, on sovint hom quedava a l'atzar del que disposés la pròpia ment, ara ha de privar la llibertat d'anàlisi i la presa de decisions lliures. En la Psicoteràpia que desenvolupem, entenem la necessitat d'ajudar a reaprendre a veure i entendre la vida de manera que poc a poc vagin anul·lant-se els esquemes ansiosos mal apresos i prengui cos progressivament el sentit d'autocontrol i objectivitat.

Tot plegat ha de ser treballat tant des de la ment conscient (còrtex cerebral) com des de l'inconscient (sistema límbic), per tant, haurà de donar-se una simbiosi terapèutica entre el que la persona aprendrà com a autocontrol situacional i el que assumirà inconscientment com a manera més realista i serena de veure la realitat. Aquesta doble intervenció psicoterapèutica suposa l'aplicació de diverses tècniques, de les que prenen major significativitat les que incideixen en el canvi conceptual i emocional.

Actualment desenvolupem ja, de manera molt tecnificada, la Psicoteràpia de l'Ansietat dins del que ha vingut a anomenar-se Teràpia Breu, i per tant el temps de tractament s'ha escurçat enormement i, amb ell, el grau de patiment de la persona. El nostre esforç s'ha centrat en la reducció ràpida dels símptomes ansiosos i, per tant, en la ràpida adquisició d'un estat d'atenuació que permeti seguir motivat per a la total extinció del transtorn. En definitiva, la percepció de què allò sembla inaccessible, va progressiva i ràpidament desapareguent.

Com a plantejament bàsic entenem l'enfocament de la Psicologia Cognitivo-Conductual com idoni pel tractament dels transtorns de l'ansietat i, dins del mateix, creiem que la perspectiva Racional-Emotiva és la via pràctica més útil. No obstant, la nostra metodologia de treball ha integrat determinats aspectes de la Psicològia Humanista així com el biofeed-back.

ARTÍCLES DE PREMSA SOBRE L'ANSIETAT

Los indicadores que pueden alertarte del riesgo de un ataque de pánico
Las prisas, exigencias y nuevas categorías de problemas disparan las crisis agudas de ansiedad
La Vanguardia

El calvario del enfermo que goza de salud
Una sociedad sana y exigente es caldo de cultivo para los hipocondriacos
La Vanguardia

Perder el control
Mente Sana, núm. 41

Superar la bulimia
Mente Sana, núm. 40

Tratar la depresión
Mente Sana, núm. 39

Trastorno obsesivo
Mente Sana, núm. 38

Fobia social
Mente Sana, núm. 37

La ansiedad tiene solución
Psicología

La mente ansiosa
Integral

La ansiedad es una respuesta infantil
La Contra

ENTREVISTAS DE TV amb Domènec Luengo sobre el tractament del trastorn d'ansietat

Els sectrets de l'ansietat, Barcelonautes de 25TV
Com fer front a l'ansietat, Els Matins de TV3
50 preguntes i respostes per a combatre l'ansietat, Barcelonautes de 25TV
50 preguntes i respostes per a combatre l'ansietat, Sortida Nord de TV Badalona

 

HIPOCONDRÍA

Domenec Luengo
Barcelona, 2021

“Hipocondría” ha estat pensat bàsicament per ser usat com a referència tant en l'afrontament de la hipocondria, com en el treball terapèutic, així doncs està destinat tant a les persones interessades en la temàtica com als professionals de la Psicologia a l'oferir-se dades i suggeriments per al treball reequilibrador.

En aquest sentit, aquest llibre conté dues parts ben diferenciades, encara que completament interrelacionades. En primer lloc la corresponent a un pla teòric-conceptual en el qual es va a adquirir un profund coneixement d'aquesta problemàtica: la seva definició, característiques, origen, formes, etc.

En segon lloc, la que correspon a l'àmbit pràctic a fi d'oferir instruments amb què treballar l'afrontament. Dins d'aquest pla es recullen aquelles activitats que s'han mostrat més eficaces per al canvi mental que l'autor ha anat recollint a través de la seva ja extensa experiència en la consulta psicològica i treball d'investigació sobre la Hipocondria.

Més informació i preus

LOS SECRETOS DE LA ANSIEDAD

Domenec Luengo
Editorial Paidós
Barcelona, 2015

Aquest llibre és un magnífic exponent del molt que ja sabem sobre l'ansietat anòmala; un treball aclaridor que posa les bases tècniques per a la intervenció cognitiva. S'hi aborden rigorosament els elements implícits del trastorn ansiós: el perfil ansiós, la coherència de l'aparició ansiosa en la biografia del subjecte, les distorsions cognitives més comuns, el típic por a la por, les autoprovocacions, la relació amb l'entorn, la seva repercussió sobre l'ansietat i la manera adequada d'encarar les solucions..

Més informació i preus

50 PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA COMBATIR LA ANSIEDAD

Domenec Luengo
Editorial Paidós
Barcelona, 2011

Aquest llibre és una guia bàsica per a comprendre què és l'ansietat. A través de 50 preguntes i respostes, l'autor ens explica de forma clara com es genera, es desencadena i neutralitza, oferint eines per combatre-la de manera eficaç.

Basat en l'experiència de l'autor després d'una dècada d'investigació i pràctica terapèutica amb excel·lents resultats, aquest text aporta una enorme llum d'esperança. Actualment sabem ja molt sobre l'ansietat i els seus processos, sobre el que passa a l'interior de la ment i sobre les fases i característiques que han de reunir els tractaments més eficaços. No obstant això, encara han de desmitificar molts tòpics, desbaratar preconcepcions caduques i abandonar antigues fórmules terapèutiques que han demostrat ser ineficaces.

Fins fa poc, els medicaments semblaven l'únic enfocament per al tractament de l'ansietat, però, com ens explica el doctor Luengo, no hi ha una píndola miraculosa. Per tractar el problema és necessari reconduir els pensaments i els sentiments sobre el món que té la persona ansiosa, perquè descobreixi una nova forma serena i objectiva de veure les coses. Els fàrmacs poden ser un bon complement a la teràpia però, en el trastorn ansiós, mai l'única forma d'abordar-la.

50 preguntes i respostes per a combatre l'ansietat, és un llibre clar i accessible que aporta una nova perspectiva sobre l'ansietat i obre el camí cap a la llibertat i l'equilibri emocional.

Més informació i preus

LA ANSIEDAD AL DESCUBIERTO
Cómo comprenderla y hacerle frente

Domenec Luengo
Editorial Paidós
Barcelona, 2005

L'ansietat, aquell temor radical a allò indeterminat o aquella reacció explosiva davant d'alguna cosa inconcreta, il·lògica i sense causa, és, en el fons, la por suprema que l'organisme desenvolupa davant situacions enteses com amenaces a la supervivència: en definitiva, una espècie de reacció visceral, automàtica, i quasi sempre imparable davant la percepció imaginària de poder perdre la vida.

Aquest llibre s'atreveix a mirar a la cara a l'ansietat, l'analitza, descobreix les seves intencions i proposa la seva desmitificació, assentant les bases del veritable i definitiu afrontament. I tot això basat en l'estudi d'un nombre molt elevat de casos reals que possibilita la pràctica psicoterapèutica, en el què aflora en tot curs ansiós i, sobre tot, en el què curiosament tenen en comú les persones amb trastorns d'ansietat. En el fons res és perquè sí, i l'ansietat tampoc.

Més informació i preus

VENCER LA ANSIEDAD
Una guía práctica para pacientes y terapeutas

Domenec Luengo
Editorial Paidós
Barcelona, 2004

L'ansietat, en les seves múltiples manifestacions, (fòbia, pànic, ansietat generalitzada, etc.), no es limita a una sèrie de símptomes fisiològics angoixants o una conducta més o menys alterada, sinó que inclou també pensaments i sentiments repetitius, fatalistes, descontrolats i quasi sempre sorprenents que releguen a la persona a un pla d'incomprensió, indefensió i dolor. Són precisament aquests pensaments i sentiments els que, de forma errònia, introdueixen al subjecte en la seva pròpia espiral ansiosa, però a la vegada els que el poden treure d'aquesta.

El present llibre explica les particularitats de l'ansietat fent èmfasi en el que la persona pensa i sent quan es troba sotmesa a un procés ansiós, descrivint els seus estats cognitius i emocionals característics a la vegada que proposa alternatives per pensar i sentir sense patiment, arribant així a l'equilibri psíquic.

Més informació i preus

EL NOSTRE EQUIP

Arantxa Coca

Doctora en Psicologia
Psicopedagoga familiar

Directora del Centre

Domènec Luengo

Doctor en Psicologia
Especialista en ansietat

Mª Ángeles Díaz Veiga

Llic. Psicologia
Especialista en família