CONFERÈNCIES

Conferències que imparteix Arantxa Coca dirigides a famílies i professionals de l'educació o la psicologia:

Emocions i infància:

  1. Com és la psicologia evolutiva de les emocions en els nens de 0 a 12 anys.
  2. Quines repercusions en la vida adulta té el desenvolupament emocional del nen.
  3. Què necessita el nen en cada etapa de la seva vida per a construir una bona autoestima.
  4. Emocions sentimients: Són el mateix?
  5. Per què un nen va al psicòleg: la ferida interna.
  6. Orientació a la família i als professionals.

Ansietat i infància:

  1. Què és l'ansietat i per què la pateixen alguns nens.
  2. Tenir ansietat no és tenir por: com identificar l'ansietat.
  3. Formes de manifestar-se l'ansietat en la infància.
  4. Orientació a las famílies i als professionals.

Diagnòstic diferencial i Teràpia en la Síndrome d'Alienació parental:

S'aborden els diferents tipus de conflictes de lleialtats que un menor pot patir després de la separació conjugal dels seus progenitors. Des de l'anàlisi diferencial, s'exposen els símptomes propis del conflicte de lleialtats patològic (conegut també amb el nom de Síndrome d'Alienació Parental) per poder realitzar el seu diagnòstic amb més exactitud.

Es defineix el conflicte de lleialtats patològic com un conjunt de relacions a tres bandes (progenitor 1, progenitor 2 i fill / a) amb absència de permisos, càrrega de mandats i acumulació de ressentiments, que se salden amb un desenllaç dramàtic on el fill repudia a un dels seus progenitors i, per tant, a una part de si mateix, afectant al benestar emocional i part del sentit d'identitat del menor. S'explicaran també les diferents vies terapèutiques per resoldre aquest tipus de conflicte de lleialtats.

Més informació: